مجموعه حسین منزوی

چه غم نداشته باشم تو را که در نظر من
سعادتی به جهان مثل دوست داشتنت نیست
من وتو هر دو جدا از همیم وهر دو بر انیم
که یار غیر تو ام نه که یار غیر منت نیست

************************************
منو و تو گم شده در یکدگر مبارک باد
حلول عشق تمام تو در نهایت من
************************************
اول دلم فراق تو را سر سری گرفت
وان زخم کهنه دلم اخر جزام شد
************************************
اغوش تو ای دوست در باغ بهشت است
یک شب به در ای از خود و بر من بگشایش
************************************
با تو به اوج می رسد معنی دوست داشتن
سوی کمال می رود عشق به اقتضای تو
************************************
تو سر نوشت منی از تو من کجا بگریزم
کجا رها شوم از این طلسم تا بگریزم
************************************
بی عشق زیستن را جز نیستی چه نام است
یعنی اگر نباشی کار دلم تمام است
************************************

/ 0 نظر / 14 بازدید